Allmänna villkor

Genom en beställning accepterar du nedanstående villkor och vår integritetspolicy.

 

Allmänt om Memosys Handelsbolag

Företagsinformation

Memosys Handelsbolag

Organisationsnummer 969787-8206

 

Memosys Handelsbolag

Vanadisvägen 43

113 23 Stockholm

 

memosyshb@gmail.com

 

All information och kommunikation gällande en order sker via e-mail.

 

Teckenspråksmemory

Memosys.se erbjuder köp av ett fysiskt sällskapsspel, ett teckenspråksmemory. Spelet huvudsakliga egenskap är möjligheten till att lära sig enkla ord och fraser i det svenska teckenspråket.

Pris

Priset för ett teckenspråksmemory anges vid köpet och alla priser är inklusive moms på 25 %.

 

Leveransavgifter kan förekomma vid köp med önskad leverans.  

 

Memosys Handelsbolag förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående avisering. Det priset som är angivet vid en beställning är det avtalade priset som gäller, oavsett om det sker en prisökning eller prisreducering i efterhand.Beställning

När du har gjort en beställning kommer du få ett bekräftelsemail om att din beställning har mottagits tillsammans med mer information kring betalningen.Betalning

Godtagbara betalningssätt är faktura och swish vilket anges även vid en beställning. All betalning sker i svensk valuta.

 

Faktura

Vid val av faktura ska betalningen ske inom 30 dagar. Fakturan skickas till den angivna e-mailadressen som har angivits vid beställningen. Vid försenad betalning tar Memosys Handelsbolag ut en påminnelseavgift på 60 kr. Påminnelsen skickas ut några dagar efter förfallodatumet. Därefter tar vi ut 180 kr om det skickas ett inkassokrav som kommer att skickas om fakturan inte betalas efter påminnelsen.

 

 

Leverans

För tillfället erbjuder Memosys Handelsbolag endast standardfrakt. Kostnaden för standardfrakten är 50 kr per beställning. Produkten levereras endast inom Sverige.

 

Leveranstiden kan variera beroende på vilken ort paketet skickas till. Leveranstiden beräknas vara mellan 2-5 vardagar. När produkten har skickats kommer du att få ett e-mail med mer information kring den beräknade leveranstiden.

 

Tiden för behandlingen av en beställning kan variera beroende på antalet beställningar som har kommit in under den senaste tiden och eventuell produktionstid. Vid eventuella fördröjningar kring behandlingar av en beställning och leveransen kommer du att bli informerad om det innan beställningen samt efter beställningen i bekräftelsemailet.

 

Vi reserverar oss för förseningar i leveransen som kan uppstå samt för slutförsäljning.Reklamation

Om varan avviker från det som har avtalats om i detta avtal kan du reklamera varan. Reklamationen kan endast åberopas på ursprungliga fel. Reklamationen ska göras inom en skälig tid dock senast inom 3 år, enligt konsumentköplagen. Vi ansvarar inte för fel som du själv har orsakat, normal slitage, vanvård av varan eller olyckshändelser.

 

I reklamationen ska du ange köparens namn, fakturanummer om sådan finns, samt varför du anser att varan är felaktig. Reklamationen kan skickas till memosyshb@gmail.com eller,

Memosys Handelsbolag

Vanadisvägen 43

113 23 Stockholm

 

Den reklamerade varan skickas till den ovannämnda adressen. Vid en godkänd reklamation står vi för returfrakten annars är det du som får betala eventuella fraktkostnader.

 

 

Ångerrätt och retur

 

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

 

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

 

Om flera varor har beställts i en och samma beställning löper ångerfristen ut 14 dagar efter att du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning.

 

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post) till:

 

Memosys Handelsbolag

Vanadisvägen 43

113 23 Stockholm

 

Eller,

memosyshb@gmail.comDu kan använda en ångerblankett, men du måste inte använda den.

(TRYCK HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BLANKETTEN)

 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder).

 

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

 

Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, däremot erbjuder vi inte återbetalning med swish.

Om du har utfört betalningen med swish kommer vi att kontakta dig för vidare kontouppgifter för att återbetalningen ska ske utan onödig dröjsmål. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

 

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till cirka 60 kr förutsatt att du väljer standardleverans.

 

Vid outlösta paket tar vi ut en avgift på 149 kr för administration och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

 

Hantering av personuppgifter

Memosys Handelsbolag ansvarar för alla personuppgifter som du lämnar till oss vid beställning av en vara. Om du vill läsa mer hur dina personuppgifter hanteras kan du läsa mer om det i vår integritetspolicy.

 

Övrigt

Memosys Handelsbolag följer allmänna reklamationsrättens rekommendationer och den svenska lagstiftningen vid en eventuell tvist.Integritetspolicy 

Memosys Handelsbolag ansvarar för alla personuppgifter som du lämnar till oss vid beställning av en vara.

När du gör en beställning godkänner du integritetspolicyn.

 

Vilka uppgifter sparas

När du beställer en vara så sparas ditt namn, e-mailadress och din adress. Uppgifterna som sparas är endast de som du själv anger vid en beställning.

 

Varför sparas dina personuppgifter

Syftet med behandling av dina personuppgifter är att vi ska kunna upprätthålla en relation mellan dig som kund och Memosys Handelsbolag som säljare och leverantör. Alla uppgifter används därför endast för beställningsbekräftelse, betalning och leverans. Personuppgifterna sparas därefter för eventuell framtida support och reklamation samt för bokföring.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge relationen mellan dig som kund och Memosys Handelsbolag som säljare och leverantör är pågående samt så länge som du har samtyckt till det. Du samtycker till vår behandling av dina personuppgifter när du beställer en produkt.

 

Dina personuppgifter sparas i 2 år för din möjlighet till reklamation. Köphistoriken sparas i 7 år för bokföring enligt bokföringslagen.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Memosys Handelsbolag ger inte ut dina personuppgifter till någon utomstående part. Vi skyddar därför dina personuppgifter på bästa möjliga sätt.

Det är väldigt ovanligt med dataintrång men om något skulle hända kommer vi att givetvis informera dig om detta.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till att när som helst begära ett utdrag på vilken information vi har om dig samt i vilket syfte dina personuppgifter används.

 

Du har även rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

 

Du har även rätt att ta tillbaka ditt samtycke och få dina uppgifter raderade om det saknas en rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter.